Föreläsningar och seminarier KI Discovers 2022 med Tim Willinger

2022-06-08 12:00 - 13:00 Add to iCal
Online Zoom
* *
Photo: N/A

Junior Faculty på Karolinska Institutet välkomnar er till KI Discovers under våren 2022. Syftet med KI Discovers seminarieserie är att forskare ska presentera den senaste forskningen som genomförts på Karolinska Institutet med fokus på genombrottsforskning som publicerats i prestigefulla vetenskapliga tidskrifter under åren 2020-2021.

Onsdag 8 juni

Forskargruppledare/ Docent, Dr Tim Willinger, Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet 

Distinct developmental pathways from blood monocytes generate human lung macrophage diversity. Immunity, 2021 February

Moderator: Dr Fredrik Wermeling

Delta via Zoom

Link: https://ki-se.zoom.us/j/62472208396

Meeting ID: 624 7220 8396

Seminariet kommer att hållas på engelska. 

Kontakt

Anna Sidorchuk Senior Forskare