Föreläsningar och seminarier KI Contributes - "Health effects of extreme heat – How can universities contribute?"

2022-09-23 14:00 - 15:30 Add to iCal
Campus Solna Nils Ringertz, Biomedicum
Ung kvinna i arbetskläder dricker vatten ur en flaska framför en dammig väg med lastbilar
Foto: Getty Images

I höst startar Centrum för hälsokriser en ny seminarieserie: ’KI Contributes’. Tanken är att i olika format undersöka hur vi på KI redan bidrar till att stärka det omgivande samhällets beredskap vad gäller hälsokriser, genom forskning, utbildning och samverkan. Vi vill självklart också utforska hur vi kan bli bättre, och få andras syn på vad universitet som KI kan göra annorlunda eller mer av. Vi kommer vara måna om att seminarierna ska ha fokus på dialog och hoppas på aktiva deltagare!

Fredagen den 23 september hälsar vi välkomna till det första seminariet med temat Health effects of extreme heat – How can universities contribute? Formatet kommer vara ett interaktivt panelsamtal modererat av Centrum för hälsokrisers föreståndare Johan von Schreeb. Det kommer ges mycket utrymme för publikens frågor.

Deltagare:

Petter Ljungman är överläkare i hjärtmedicin på Danderyds sjukhus och docent i epidemiologi på Institutet för miljömedicin på KI. Hans forskning handlar om hur olika miljöfaktorer såsom temperatur, luftföroreningar, buller och grönområden påverkar risken att död och insjukna i hjärtsjukdomar och andra kroniska sjukdomar. Petter kommer att inleda seminariet med en översikt om hälsoeffekter av extremhetta.

Annika Östman Wernerson är vicerektor för utbildning på KI och professor i njur- och transplantationsvetenskap. Hennes forskning sker i samarbete med lokala forskare i Centralamerika, Sri Lanka och Indien, där studier genomförs på patienter med en relativt nyupptäckt njursjukdom. Man känner ännu inte till sjukdomsorsaken, men den ledande hypotesen är upprepad akut njurskada pga. värmeexponering och uttorkning. Sjukdomen drabbar ofta t.ex. unga sockerrörsarbetare i Centralamerika.

Ida Knutsson är utredare inom miljöhälsa på Folkhälsomyndigheten. Idas ansvarsområden innefattar klimatets påverkan på jämlik hälsa och hon är även svensk representant i WHO:s arbetsgrupp Health in Climate change (HIC).

Clara Brune är läkarstudent på KI och vice ordförande för externa frågor IFMSA-Sverige (International Federation of Medical Students). Hon är även projektledare för kampanjen ”Vår hälsa brinner” som just nu drivs av IFMSA Sweden.

Få en försmak av innehållet i den här intervjun med Petter Ljungman, där han pratar om extremvärme och vad akademin kan bidra med för att stötta samhället att bli bättre förberett och bättre på att hantera perioder med värme och höga temperaturer. 

Seminariet hålls på KI Campus Solna klockan 14-15:30 i lokalen Nils Ringertz i Biomedicum. Deltagande endast på plats, ej digitalt, och seminariet hålls på engelska.

Anmälan sker via denna länk https://survey.ki.se/kicontributes1– anmäl dig gärna redan nu för att få alla uppdateringar!

Sprid gärna information om KI Contributes i ditt nätverk och bjud med personer som du tror kan vara intresserade av ämnet. 

Kontakt

Anna Zorzet Samordnare
+46852486442