Föreläsningar och seminarier " Jag tycker statistik är svårt"! seminarieserie i fem delar med Per Palmgren, börjar den 13 oktober

2022-10-13 9:00 - 12:00 Add to iCal
Online

Aktiviteten avser att utgöra ett komplement till redan väletablerade statistikkurser organiserade inom PUF-V men med fokus på målgruppen studenter som tycker att ämnet är svårgripbart och som vill få en bredare, mer konceptuell och tillämpad förståelse för statistik.

Workshopserien lämpar sig för studenter som redan har en grundläggande förförståelse i ämnet genom att till exempel ha avklarat någon av PUF-V:s grundkurser i statistisk. Däremot är det inget krav för deltagande i aktiviteten

Syftet med workshoppen

Workshopserien riktar sig till doktorander som tycker att statistisk är svårt och syftet är att:

a) skapa möjlighet för att utveckla grundläggande kunskaper i statistik för att kunna genomföra vanligt förekommande statistiska analyser

b) utveckla de färdigheter som krävs för att kunna genomföra relevanta analyser med hjälp av den statistisks programvaran JASP (open sourceprogram från University of Amsterdam)

c) på ett adekvat sätt kunna tolka resultaten.

 

Kursens/Aktivitetens lärandemål

Efter avslutad workshopserie ska doktoranden kunna:

- diskutera vanliga statistiska begrepp och förklara deras innebörd

- välja lämplig beskrivande statistik och grafisk presentation av resultat

- förstå innebörden av och kunna utföra hypotesprövningar

- välja lämplig statistisk inferentiell metod utifrån olika variabel- och skaltyper

- utföra vanliga statistiska beräkningar i programvaran JASP

 

Datum 

Under workshopserien träffas deltagarna digitalt över Zoom vid fem till tillfällen kl 9-12 alternativt kl. 13-16.

13/10 kl 9-12

17/10 kl 13-16

24/10 kl 9-12

9/11 kl 13-16

16/11 kl 9-12

Workshopserien lämpar sig bättre för studenter som redan har liten förförståelse i ämnet genom till exempel ha avklarat någon grundkurs i statistisk. Det är önskvärt att deltaga i samtliga fem moduler. Workshopserien lämpar sig INTE för dig som tycker grunder är tråkigt och vill ha mer matte.

Serien hålls på svenska med minst 10 och max 20 doktorander och leds av Docent Per Palmgren från institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

 

Anmälan

Välkommen att anmäla dig här senast den 6 oktober 2022. Hela kursen är på svenska. 

Kontakt

Per Palmgren Assisterande Lektor
+46852485294