Föreläsningar och seminarier ISP seminarium vid MMK

2022-06-08 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Zhenghao Wang

Role of exercise-induced extracellular vesicles in organ crosstalk and metabolic disorders

Gleb Bychkov

Machine learning and epidemilogical studies of childhood cancer

Johan Hardvik Åkerström

Oesophageal adenocarcinoma after antireflux surgery, obesity surgery, and anti-carcinogenic medications

Yihang Liu

Postoperative complications after reconstructive breast surgery: incidence, consequences and association with oncological outcomes

Kontakt