Föreläsningar och seminarier ISP seminarium vid MMK

2022-05-18 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Julia Winter

Livskvalitet vid tyreoideacancer – studier om fatigue, depression och ångest

Stavros Stergianos

Epidemiological studies of socioeconomics and fracture risk in Addison's disease

Melanie Svensson

Return to physical activity after an ACL injury with a special focus on return to football

Oskar Aspegren

Prediction of prostate cancer outcome by artificial intelligence in pathology

Kontakt