Föreläsningar och seminarier ISP seminarium vid MMK

2022-04-27 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Rebecka Steffen Johansson

Coronary microvascular dysfunction – a unifying pathophysiological mechanism of non-obstructive myocardial ischemia?

Ivan Ernudd

Improved survival and follow-up after curative treatment of gastric cancer

Alexandra Wachtmeister

Congenital Malformations and Childhood Cancer Predisposition

John Mollstedt

Identification of factors contributing to disease progression in chronic lymphocytic leukemia – a multi-omics approach

Kontakt