Föreläsningar och seminarier ISP seminarium vid MMK

2022-03-30 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Olivia Henry

Integrated Clinical and Genomic Diagnostics in Paediatric Epilepsy

Mårten Huss

Adverse stent graft related events after complex endovascular aneurysm repair

Olle Bladin

Expanding the surgical workforce through simulation - getting the grip

Ida Nordgren

Clinical and Epidemiological studies of genetic skeletal disorders

Kontakt