Annan ISP seminarium med Mariam Kirvalidze ARC/NVS/KI

2022-05-30 15:00 - 16:00 Add to iCal
Online Online seminar via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/63737900872)

Varmt välkommen till Mariam Kirvalidzes ISP-seminarium (online) måndagen den 30 maj 2022, med start kl. 15:00.

Anslut via Zoom

Använd denna Zoomlänk för att ansluta till mötet.

"Older adults’ contribution to informal caregiving: temporal trends, profiles and adverse health consequences"

Mariam Kirvalidze, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Studenten får tio minuter på sig att presentera sitt projekt. Därefter finns utrymme för frågor och kommentarer.

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt