Föreläsningar och seminarier ISP seminarium Klas Ytterbrink Nordensköld

2022-10-27 15:15 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Återkommer

ISP-seminarium Klas Ytterbrink Nordensköld

Huvudhandledare: Caroline Wachtler

Bihandledare: Jeanette Westman