Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium Fredrika Karlqvist

2022-05-23 12:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus KFC Norr, målpunkt S, plan 6. ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/64962685220

The role of neutrophil extracellular traps in cancer detection and prognosis.

Huvudhandledare:
Charlotte Thålin, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Victoria Hjalmar, Diatnostic Center, Danderyds sjukhus
Max Gordon, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 

ZOOM:  https://ki-se.zoom.us/j/64962685220

Kontakt

Fredrika Wannberg Doktorand