Annan ISP seminarier med Marta Graziano, Leslie Lafouasse, Vasiliki Skara, Prach Techameena

2022-09-27 15:00 Add to iCal
Online Online seminar via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/69319508775)

Varmt välkommen till Marta Graziano, Leslie Lafouasse, Vasiliki, Skara och Prach Techameenas ISP-seminarier tisdagen den 27 september 2022 kl. 15:00. Online via Zoom.

Via Zoom

Anslut till mötet via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69319508775

Doktorander

Studenterna får 10 minuter vardera för att presentera sitt projekt, följt av utrymme för frågor och kommentarer.

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt