Föreläsningar och seminarier Internationella Alzheimerdagen

2022-09-21 9:00 - 11:10 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Novum, plan 6, lokal Värmdö

En temadag om alzheimer och andra demenssjukdomar för alla medarbetare och forskare.
Ingen föranmälan behövs, först till kvarn.

Moderator är professor och överläkare Dorota Religa.

Dagen arrangeras av Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SveDem (Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar).

PROGRAM

Program för Internationella Alzheimerdagen 21 september 2022, KI + K + SveDem
TIDER FÖRELÄSNING MEDVERKANDE
09:00-09:15 Välkommen och inledning Carina Metzner, Therése Johansson, Dorota Religa
09:15-09:30 Experimentell forskning om mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom Helena Karlström
09:30-09:45 Alzheimersymtomatologi och diagnostiK Alexandre Bonnard
09:45-10:00 Nytt sätt att hitta behandling av Alzheimersjukdom Sara Hägg
10:00-10:15 Bensträckare: Frukt och pausgympa
10:15-10:30 Förebygga kognitiv svikt – FINGER-studien Charlotta Thunborg
10:30-10:45 PREDEM och RADAR-AD Digitala lösningar för Alzheimersjukdom Linus Jönsson
10:45-11:00 Så bidrar SveDem, Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, till att förbättra demensvården Dorota Religa
11:00-11:10 Avslutning Dorota Religa

Dokument

Kontakt

Dorota Religa Professor/Överläkare