Annan Inspirationsdag för avdelningen och samarbetspartners

2022-09-27 8:30 Add to iCal
Annan Villa Källhagen

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård håller en inspirationsdag för medarbetare, anknutna, doktorander och AVC. Syftet är att bli synliga för varandra, hitta nya former av samverkan, hur våra olika delar berikar varandra.

Det känns extra viktigt att träffas nu när pandemin har släppt sitt grepp och vi behöver hitta varandra och samverka mera mellan våra olika uppdrag inom forskning, forskarutbildning och utbildning.

Det görs extra satsningar på primärvården just nu. Vi har en pågående satsning på forskar-ST i allmänmedicin, nytillkomna former av anslag för forskning i primärvården osv. Det nya 6-åriga läkarprogrammet håller på att implementeras med ordentligt mycket primärvård/allmänmedicin på många av terminerna.

Kontakt

Helena Salminen Lektor/Specialistläkare