Annan Informationsmöte om förändringar i datalagringen på KI

2020-11-19 13:30 - 14:30 Add to iCal
Online Online via Zoom
Närbild server/lagring.

Välkommen till ett informationsmöte om datalagring på KI som hålls online. Mötet vänder sig i första hand till forskargruppsledare och chefer och kommer att hållas på engelska.

Under mötet kommer vi att informera om datalagrings- och samarbetstjänster på KI, samt om det pågående datalagringsprojektet och framtida flyttar av data.

Detta kommer vi gå igenom under mötet:

  • Avvecklingen av:
    - Box.com och dataflytt till OneDrive
    - H: och dataflytt till OneDrive.
    - KI-Cloud (OwnCloud) och dataflytt till OneDrive.
  • Omarbetningen av G: (Gemensam)
  • Uppdatering kring lagringsplatserna (L:), (P:) och (S3:)

Anmälan

Anmälan till mötet är stängd. Anmälda deltagare kommer att få en länk till mötet i Zoom.

Kontakt

Hör av dig till datastorage.event.ita@ki.se för frågor om projektet och mötet. Under onlinemötet kommer tyvärr inte ha möjlighet att svara på dina frågor direkt, istället kommer vi besvara frågor som inkommer i chatten efter mötet.

Efter mötet kommer vi även att sammanställa en FAQ med inkomna frågor och publicera på medarbetarportalen.

Om projektet datalagring

Projektet datalagring har initierats av IT avdelningen med syfte att konsolidera, modernisera samt kostnadseffektivisera nuvarande lagringslösningar. Detta innebär att vissa befintliga tjänster för lagring som används idag kommer att avvecklas till förmån för nya och omarbetade alternativ. På grund av denna övergång kommer även data behöva flyttas från existerande till nya lagringsplatser och tjänster som erbjuds av ITA.

Mer om projektet som arbetar med förändringar i datalagringen på KI