Föreläsningar och seminarier Inbjudan till hybridseminarium i etikrådets regi

2022-04-26 12:00 - 13:30 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein, Biomedicum

Etiken på undantag- saknar vi en etisk beredskap för hälsokriser?

Nu när Covid-19 inte längre är klassad som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige och coronakommissionen presenterat sin senaste rapport kan det vara läge att fundera på vilka etiska lärdomar vi kan dra från denna hälsokris.

  • Hur har de etiska avvägningarna gjorts i Sverige under coronakrisen?
  • Användes etiska principer när myndigheter och beslutsfattare tog beslut om olika åtgärder och i så fall vilka?
  • Har vi en tillräcklig etisk beredskap inför nästa hälsokris?

Inbjudna talare: 

  • Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet: Inledning
  • Erica Falkenström, forskare, Institutet för Framtidsstudier: ”Svensk pandemiberedskap i organisationsetisk belysning”
  • Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum, Linköpings universitet: ”Den etiska plattformen - stöd eller hinder vid hälsokriser?”
  • Camilla Lif, präst och fd medlem i Coronakommissionen: ”Den obegripliga beröringsskräcken med etiken”

Seminarieledare är professor Krister Bykvist, Stockholms universitet.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion som modereras av professor Anna Mia Ekström med en efterföljande frågestund.

Ingen föranmälan krävs.  

Kontakt

Sara Sigsjö Samordnare
+46852487201