Föreläsningar och seminarier Högre seminarium: Anna Eva Hallin

2022-10-17 16:00 - 18:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B. Även via Zoom

Interaktion mellan tal och språk: Narrativer hos barn med talstörning

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61451685528

Biträdande lektor Anna Eva Hallin
Enheten för logopedi

Abstract

I denna studie analyserades narrativer från 16 engelskspråkiga fem- till sexåringar med talstörning utan samförekommande språkstörning samt åtta åldersmatchade barn med typisk utveckling. Forskningsfrågorna var:

  1. Finns det ett samband mellan andel korrekt uttalade fonem (percent phonemes correct, PPC) och grammatisk komplexitet, ordvariation, och språkliga fel i en narrativkontext?
  2. Finns det kliniskt meningsfulla skillnader gällande grammatisk komplexitet, ordvariation och språkliga fel i en narrativkontext mellan barn med talstörning och barn utan talstörning?

Studien tar en utgångspunkt i två teoretiska ramverk: ett som beskriver interaktion mellan olika nivåer i talproduktionsprocessen (The Integrated Psycholinguistic Model: Terband, Maassen & Maas, 2019), och ett som menar att både yttre belastning (t.ex. en uppgifts komplexitet) och inre belastning (t.ex. svårighet att forma och uttala ord) kan leda till kognitiv överbelastning med till exempel mer språkliga fel som följd (The Cognitive Load Theory: Mortimer, 2008).

Studiens resultat visade signifikanta samband mellan PPC och samtliga språkliga mått. Vidare uppvisade 13/16 barn med talstörning en högre än förväntat proportion yttranden med språkliga fel, t.ex. ordföljd, morfologi, ordval, med resultat 1,25 standardavvikelser över eller mer jämfört med en stor grupp åldersmatchade barn med typisk utveckling (N=128). Kliniska implikationer kommer att belysas och diskuteras under seminariet, där en slutsats är att normerade standardiserade tester inte räcker till för att beskriva språklig förmåga hos barn med talstörning.

Studien är ett samarbete mellan Anna Eva Hallin, Ph.D., leg. logoped och biträdande lektor, Karolinska Institutet och Julie Case, Ph.D., SLP-CCC och Assistant Professor, Hofstra University, NY, USA.

Kontaktansvarig

Anna Peterson, enhetsadministratör, anna.peterson@ki.se

Vid problem då videolänk är aktuell, kontakta vår tekniker johan.flodin@ki.se

 

Kontakt