Föreläsningar och seminarier High resolution studies of immune responses to mRNA and protein subunit vaccines

2022-05-10 13:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lokal: Mangan - plan 6 BioClinicum (J6:10)

Half time seminar: Klara Lenart
Principal supervisor: Karin Loré, Department of Medicine, Solna

Kontakt

Klara Lenart Assistent Klinisk