Föreläsningar och seminarier Hantera mikroaggressioner i utbildning

2022-04-20 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online
Tecknad bild av personer med olika könstillhörighet.
Foto: iStock.

Subtila kommentarer eller handlingar som bygger på någons uppfattning av en persons identitet, utifrån en stereotyp som inte anses gynnsam, får oss att känna oss obekväma eller förolämpade. De kan ibland vara svåra att upptäcka först men är förolämpningar som bygger på falska övertygelser och fördomar. I den här workshopen får du metoder för att hantera microagressioner.

En microaggression kan vara:

  • En icke-vit student, född och utbildad i Stockholm, får en komplimang av en lärare/handledare för att han talar perfekt engelska/svenska.
  • En kvinna vill ha ordet på ett viktigt möte, men hon kan knappt komma till saken utan att bli avbruten av sina manliga kollegor.
  • En sjuksköterska hör en grupp läkare beskriva en introvert läkarkandidat i sitt team som "gay".

Kommentarerna kan ske obetänksamt, slentrianmässigt och ibland utan att egentligen mena illa. Oavsett det så representerar detta mikroaggressioner. De definieras som kränkningar som inte respekterar personer utifrån deras ras/etnicitet, kön, sexuell läggning, religion och/eller funktionsvariation.

Om workshopen

Denna workshop syftar till att förbättra utbildning på Karolinska Institutet genom att lära ut metoder för att identifiera och förebygga mikroaggressioner, samt metoder för att stödja studenter som upplever sådana förolämpningar och kränkningar.

Lärarna i workshopen kommer från sju olika akademiska institutioner i USA och representerar en mångfald av erfarenheter och tankar i ämnet.

Mer om microaggressioner

Medan fysiska aggressioner (fysisk misshandel) minskat inom hälso- och sjukvårdsutbildningar har subtilt förnedrande kommentarer och beteenden relaterade till studenters kön, ras/etnicitet, sexuell läggning, religion och/eller funktionsvariationer kvarstått genom generationer av medicinsk utbildning. En ny studie bland amerikanska läkarstudenter bekräftar att mikroaggressioner mot studenter är förknippade med utbrändhet, nedsatt lärande och ökad förekomst för depression, särskilt för personer som är underrepresenterade inom det medicinska området.

I slutändan kan mikroaggressioner försämra studenters relationer med patienter och deras närstående, kliniska handledare och kollegor och minska studenternas engagemang i sin framtida profession. Många praktiserande läkare har upplevt och/eller bevittnat sådana kränkningar men kan vara ovana eller obekväma med att identifiera de olika typerna av dessa beteenden, att konfrontera angriparna och att ge råd till studenter i dessa situationer.

Lärandemål

Efter workshopen kommer du att kunna:

  1. Identifiera alla former av mikroaggressioner.
  2. Identifiera mikroaggressioner mot studenter (av patienter, andra studenter, doktorander, kandidater, läkare och personal) i kliniska miljöer.
  3. Tillämpa verktyg för att mildra fall av mikroaggressioner, förbättra allierarskap och opinionsbildning samtidigt som inkludering främjas.

Workshopen hålls på engelska.

Registrering

Mer information och anmälan på engelska sidan för eventet.

Kontakt

Teresa Sörö Avdelningschef
+46852484304