Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Nils Block

2022-08-30 9:00 - 11:00 Add to iCal
Campus Solna B0317, Biomedicum, Solnavägen 9, Solna

Välkommen till Nils Blocks halvtidsseminarium tisdagen den 30 augusti 2022 kl. 09:00 i B0317, Biomedicum, Solnavägen 9, Solna.

Titel

"Pneumococcal meningitis – risk factors, sequelae and death in relation to other bacterial infections of the central nervous system"

Författare

Nils Block, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Huvudhandledare

Birgitta Henriques-Normark, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Philippe Wagner, Centrum för klinisk forskning, Uppsala Universitet

Pontus Nauclér, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

 

Kontakt

Nils Block