Halvtidsseminarier Halvtidsseminarium: Daudi Katopola

2022-06-14 10:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna Mötesrum Equity, plan 3 i Widerströmska huset och på Zoom

Titel: Road safety, active commuting and road traffic injuries in Dar es Salaam, Tanzania 

Huvudhandledare
Marie Hasselberg, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare 
Fredirick Mashili, lektor, Department of Physiology, Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS), Tanzania  
Henna Hasson, professor, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd 
Katja Kircher, docent, Linköping University och senior forskningsledare, Statens väg- och transportforskningsinstitut, (VTI)
Finn Nilson, professor, Karlstad Universitet och föreståndare vid Centrum för forskning om samhällsrisker
Jörgen Lundaälv, docent, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet och Trafikmedicin, Umeå Universitet

Delta online på Zoom. 

Kontakt

Daudi Katopola Doktorand