Föreläsningar och seminarier Halvtidsseminarium: Charlotta van Eggermont Arwidson

2022-05-02 12:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Röda Korsets Högskola, Hälsovägen 11C plan 7, sal 7518

”Care practices and mental health during the asylum process - perspectives from asylum seekers and the civil society”

Zoom: https://rkh.zoom.us/j/63350475247

Huvudhandledare:

Petter Tinghög, Docent, Hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola 

Bihandledare:

Henrik Eriksson, Professor, Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap, Högskolan Väst

Jessica Holmgren, Docent, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet

Kristina Gottberg, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Granskare: 

Zarina Nahar Kabir, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Josefin Wångdahl, PhD, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Sofie Bäärnhielm, Docent, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kontakt