Föreläsningar och seminarier Halvtidskontroll: Vasileios Sarakatsianos

2022-05-13 13:00 Add to iCal
Annan Capio Artro Clinic Sophiahemmet

Anterior cruciate ligament reconstruction - graft consideration and general joint laxity

Huvudhandledare

Anders Stålman

Bihandledare

Magnus Forssblad

Riccardo Cristiani

Tobias Wörner

Halvtidskommitté

Christer Rolf, Clintec

Björn Salomonsson, KI Danderyd

Ulla Svantesson, Sahlgrenska akademin, Göteborg