Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Susanna Österman

2022-10-07 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum, plan 14, Röntgenvägen 3, 141 52 Huddinge

Titel: Severe health anxiety: effectiveness of Internet-based CBT, predictors of improvement, and validation of a screening tool

Huvudhandledare

PhD Volen Ivanov, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Nils Lindefors, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

PhD Erland Axelsson, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Professor Erik Hedman-Lagerlöf, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

Professor Peter Wennberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

PhD Sven Alfonsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

PhD Sara Vigerland, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Kontakt

Susanna Österman Doktorand