Föreläsningar och seminarier Halvtidskontroll - Mathias Franzén Boger

2022-05-10 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom - Bioclinicum J7-10

Molecular Characterization of Resistence Against HIV Infection at Mucosal Sufaces.

Zoom länk:

https://ki-se.zoom.us/j/67482060750

Huvudhandledare:

Annelie Tjernlund
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna.