Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Malin Källman

2022-09-02 14:00 Add to iCal
Annan Förvaltningsrättssalen, Psykiatrihuset, Löwenströmska sjukhuset, Upplands Väsby

Titel: Forensic psychiatric patients view of possible disabilities- Links with thought processes and social cognition abilities

Huvudhandledare

Docent Anette Johansson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Lektor Mathilde Hedlund Lindberg, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

Professor Mia Ramklint, Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri, Uppsala universitet 

Lektor Caisa Öster, Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri, Uppsala universitet 

Docent Shahram Bahmanyar, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Kontakt

Malin Källman Doktorand