Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Lina Hansson

2022-05-19 13:00 Add to iCal
Campus Solna Sal Louis, Tomtebodavägen 18, Solna och online

Titel: Immunological modulation of approach-avoidance behaviour

Huvudhandledare 

Dr. Julie Lasselin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet & Psykologiska institutionen, Stockholm universitet 

Bihandledare

Professor Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet & Psykologiska institutionen, Stockholm universitet

Professor Mats J Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Arnaud Tognetti, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd 

Dr. Emma Fransson, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet & Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Professor David Engblom, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköping universitet

Professor Tomas Furmark,  Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Beskrivning

Animals have developed several strategies to fight infectious threats, including detection and avoidance of disease cues (i.e., proactive defenses) and inflammation-induced adaptive behavioral changes (i.e., reactive defenses). During my PhD, I am investigating how proactive and reactive defenses interact, specifically how immunological processes affect the willingness to avoid or approach different stimuli.

Zoomlänk

https://ki-se.zoom.us/j/69731828689

Observera ändringen av fysisk plats!

Kontakt

Lina Hansson Doktorand