Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Krzysztof Piersiala

2022-06-16 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Senningrummet, J5-11, NKS

Tumour Draining Lymph Nodes as a key organ in orchestrating the immune response in Head and Neck cancer; focus on lymph nodes’ immune architecture, function and effects of immunotherapy

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69082698550?pwd=MkZsL3dlaDcvN3lPZHdKeDJVajhpdz0…;

Handledare

Professor Lars Olaf Cardell
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar


Professor Eva Munck af Rosenschöld Wikland
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Susanna Kumlien Georén, PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Sakkunniga

Docent Clas Mercke
Tema Cancer
Karolinska Universitetssjukhuset

Professor Karin Leandersson
Lunds Universitets Cancercentrum
Cancerimmunologi

Docent Lalle Hammarstest Nordenvall Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Kontakt

Krzysztof Piersiala Doktorand