Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Kristina Weibring

2022-10-19 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CCK, Vindskupan, R8:05

Fertility concerns and fertility preservation in adolescents and adult men

Halvtidsnämnd

Docent Antonios Valachis, Örebro universitet, institutionen för medicinska vetenskaper
Docent Emir Henic, Lunds universitet, institutionen för translationell medicin
Docent Sandra Eloranta, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna

Handledare

Huvudhandledare

Adjungerad professor Kenny Rodriguez-Wallberg, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

PhD Frida Lundberg, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Professor Claudia Lampic, Karolinska Institutet, institutionen för kvinnors och barns hälsa
Docent Gabriella Cohn Cedermark, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!