Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Katarina Greve

2022-10-28 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sevastikbiblioteket, K 54

Hip Fractures in an Aging Population

Huvudhandledare

Adj professor Margareta Hedström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Bihandledare

Docent Karin Modig
Karolinska Institutet
Institutet för miljömedicin
Enheten för epidemiologi

MD, PhD Erzsébet Bartha
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi

Betygsnämnd

Docent Max Gordon
Karolinska Institutet
Kliniska vetenskaper, KIDS

Docent Emma Larsson
Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi

Jonas Wastesson, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Kontakt

Katarina Greve Doktorand