Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Jakob Pansell

2022-05-25 14:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Karolinska universitetssjukhuset, F5:72 Wallgren och online

Titel: Noninvasive estimates of Intracranial Pressure

Huvudhandledare 

MD, PhD Charith Cooray, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

MD, PhD Max Bell, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

MD, PhD Peter Rudberg, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

MD, PhD Mikael Eriksson, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

MD, PhD Jiri Bartek, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

MD, PhD Johan Lundberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Kontakt

Jakob Pansell Doktorand