Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Hanna Josefsson Dahlgren

2022-06-02 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge ÖNHs bibliotek, B51. Även via Zoom

Development of Central Auditory Systems in Children with Monaural Atresia – Effects of Early Intervention

För deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62246935170 

Handledare

Cecilia Engmér Berglin, MD., PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Filip Asp, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Sabine Reinfeldt, docent
Chalmers Tekniska Högskola
Institutionen för elektroteknik
Avdelningen för signalbehandling och medicinsk teknik

Sakkunniga

Docent Lennart Magnusson
Göteborgs Universitet
Inst. för neurovetenskap och fysiologi
Sektionen för hälsa och rehabilitering

Marie Gisselson Solen, Överläkare, PhD
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Öron-, näs- och halssjukdomar

Prof. Astrid van Wieringen
KU Leuven, Belgien
Inst. för neurovetenskap