Föreläsningar och seminarier Halvtidskontroll: Halla Ólafsdóttir

2022-05-11 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum C1:87

Radiotherapy in the treatment of oesophageal cancer

Huvudhandledare

Professor Magnus Nilsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Docent Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Med Dr Gabriella Alexandersson von Dödeln
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Docent Giovanna Gagliardi
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi - patologi

Betygsnämnd

Docent Gunnar Wagenius
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Docent Alexander Valdman
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi och patologi

Med Dr Michael Hermannsson
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper