Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Felix Lindberg

2022-05-16 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom - Norrbacka S1:01.

Prognostication of heart failure across the ejection fraction spectrum.

Zoom länk:

https://ki-se.zoom.us/j/63279624866

Huvudhandledare:

Gianluigi Savarese
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiologi.