Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Caroline Rönnlund

2022-06-15 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CCK Lecture hall, R8:00

Molecular and Prognostic studies of Her2 in Breast Cancer

Halvtidsnämnd

MD, PhD Hannes Olauson, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
MD, Docent Niklas Loman, Lunds universitet, Cancer Centre
PhD Monika Ehnman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

MD, Professor Johan Hartman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

MD, PhD Stephanie Robertson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
MD, PhD Irma Fredriksson, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Välkommen!