Konferenser och symposier Hälsokrisforum - arrangerat av Centrum för hälsokriser

2024-11-27 13:00 - 17:30 Add to iCal
Campus Solna Salen Eva & Georg Klein, Våning 3 (entréplan) i Biomedicum, Karolinska Institutet Campus Solna, Stockholm
Första sidan på MSB:s broshyr "Om krisen eller kriget kommer", men istället står det "När krisen eller kriget kommer - vad gör lärosätena då?"
Centrum för hälsokriser arrangerar Hälsokrisforum den 27 november 2024 Foto: n/a

Sverige står inför stora utmaningar och förändringar vad gäller vår beredskap för framtida hälsokriser. Universitet och högskolor är en underutnyttjad resurs i detta arbete, inte minst som en aktiv del av landets totalförsvar.

Den 27 november 2024 bjuder Centrum för hälsokriser in till Sveriges första Hälsokrisforum, för att diskutera vad lärosätena gör och hur samverkar de med övriga samhället när krisen eller kriget kommer.

Innehåll

Hur kan den expertis och kompetens som finns på landets lärosäten användas på bästa sätt för att förbättra utbildning och övning inför hälsokriser, inte minst inom vårdyrkena? Hur utvärderar och drar vi bäst lärdomar från tidigare hälsokriser, och hur kan samverkan mellan lärosätena och t.ex. regioner, myndigheter, civilsamhället och Regeringskansliet stärkas inför kommande hälsokriser, så vi är bättre förberedda?

För att diskutera bland annat dessa frågor bjuder Centrum för hälsokriser in representanter från civilsamhället, regioner, myndigheter, Regeringskansliet medmera, samt personer med kompetens inom hälsokris-relaterade frågor på svenska lärosäten, till Hälsokrisforum den 27 november 2024. 

Format

Forumet kommer att bestå av en gemensam session med presentationer och erfarenhetsutbyte, en paneldebatt, samt interaktiva workshops kring olika teman, och tid kommer att ges för nätverkande. Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernersson invigningstalar!

Mer information och program kommer publiceras efter semestrarna. 

Kontakt

Om du har frågor om Hälsokrisforumet är du välkommen att mejla Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet på: healthcrises@ki.se