Konferenser och symposier Gunnar Lilja - Symposium

2022-04-21 9:30 - 16:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6) alt. Zoom

Välkommen till ett symposium till Gunnar Liljas minne. Under dagen kommer vi att belysa aktuell forskning kring diagnostik, prevention och behandling av allergisjukdomar.