Intern kurs och fortbildning Grundläggande Högskolepedagogik, distans

2020-01-20 Add to iCal
Canvas

Vill du få en allmän introduktion till pedagogik inom högre utbildning? Är du sugen att relaterat din praktik och egna erfarenheter till teori och begrepp inom högskolepedagogik och tillsammans diskutera hur ni kan underlätta lärande för era studerande?

Kursperiod: Kursstart 20 januari.

Omfattning

Kursen motsvarar fem veckors högskolestudier utlagda över en termin. Studierna bedrivs främst via lärplattformen Canvas och bygger i stort på arbete med individuella skriftliga uppgifter och litteraturstudier samt gruppdiskussioner och kamratåterkoppling i en liten grupp.

Kursen kommer att genomföras på både svenska och engelska. Önskemål om språk anges vid anmälan och kommer så långt det går vara utgångspunkt för skapandet av de små kursgrupper som kommer att studera tillsammans under kursen.

När och var?

Kursen startar i slutet av januari med arbete i lärplattformen Canvas. En gemensam campusdag arrangeras i början av kursen på KI Campus Flemingsberg. Syftet med dagen är att dels ge en introduktion till kursen men framför allt att ge deltagare möjlighet att träffa sin mindre kursgrupp och handledare och börja formas som grupp. Observera att den här dagen på campus är mycket viktig. Campusdagen kommer av praktiska skäl huvudsakligen hållas på engelska.

Obligatorisk campusdag

Torsdagen den 30 januari 2020, kl. 9.00 - 16.00.

Sal: de Verdier, Alfred Nobels Allé 23, Huddinge på Campus Flemingsberg.

Översikt

Kursen består av fem moment samt ett examinationsmoment. Varje moment pågår under två veckor där den första veckan är egna studier och den andra veckan gruppdiskussion i Canvas.

Mer detaljer se kurssida.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Teresa Sörö Pedagogisk utvecklare