Konferenser och symposier Första nätverksmötet mellan Wallenbergprogrammen WASP-HS och DDLS

2022-06-08 10:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna Air & Fire, Tomtebodavägen 23a, Solna Stockholm
Illustration av data- och informationsnätverk mot blå bakgrund.
Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Välkommen att vara med på det första nätverksmötet mellan Wallenbergprogrammen WASP-HS och DDLS.

Syftet med mötet är att utforska möjligheter för gemensamma och multidisciplinära forskningssatsningar mellan forskare som arbetar inom datadriven life science och forskare från humaniora och samhällsvetenskap som arbetar med artificiell intelligens och autonoma system.

Information om en kommande utlysning av seed-money för programövergripande forskningssamarbete kommer också att tillkännages vid mötet.

Förutom tematiska parallella nätverkssessioner kommer programmet att innehålla ett studiebesök på SciLifeLab.

Det kommer att serveras kaffe och lunch.