Föreläsningar och seminarier Doktorandseminarium: Fredrik Aronsson Sand

2022-09-08 16:00 - 17:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B. Även via Zoom

Komplext eller basalt – vilka mått särskiljer bäst mellan grader av kognitiv nedsättning?

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62748290113

Doktorand Fredrik Aronsson Sand
Enheten för logopedi

Påläsare: Sara Burge

Abstract

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Språkliga nedsättningar, framför allt semantiska, är vanliga redan tidigt i sjukdomen. Även skrivförmågan förändras med en högre grad av irrelevant information, felstavningar och en lägre grad av syntaktisk komplexitet.

I en tidigare studie undersökte vi associationen mellan det syntaktiska komplexitetsmåttet genomsnittlig dependenslängd (ADD) och grad av kognitiv nedsättning och fann ett signifikant samband där graden av komplexitet sjönk med tilltagande kognitiva symtom. ADD tar dock lång tid att beräkna och kräver förkunskaper i lingvistik vilket kan försvåra implementering i den kliniska verksamheten. På seminariet kommer jag att presentera resultaten från en uppföljande studie där vi undersöker associationen mellan ett antal mer basala språkliga mått, till exempel antalet ord och genomsnittlig meningslängd, och grad av kognitiv nedsättning. Resultaten för de olika måtten inklusive ADD jämförs sedan för att se i vilken utsträckning de kan klassificera deltagare till korrekt grupp.

Kontaktansvarig

Anna Peterson, Enhetsadministratör, anna.peterson@ki.se

För mer info se vår hemsida enheten för logopedi

Vid problem då videolänk är aktuell, kontakta vår tekniker johan.flodin@ki.se

Kontakt