Föreläsningar och seminarier Doktorand-och handledarseminarium: Hedvig Elander kommunikationschef Danderyds sjukhus

2022-09-14 12:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Målpunkt J, plan 5, seminarierum Atlas

Att skriva en pressrelease
Hedvig Elander, kommunikationschef på Danderyds sjukhus

Kontakt

Monika Löfgren Adjungerad Lektor