Disputationer Disputation: Yifan Zhang

2022-09-23 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CCK Lecture hall, R8:00

Morphologic and genetic features of sarcomas : improving diagnosis and exploring biomarkers

Opponent

MD, docent Nikolas Herold, Karolinska Institutet, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Betygsnämnd

MD, docent Miklos Gulyas, Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi
MD, professor Anders Hjerpe, Karolinska Institutet, institutionen för laboratoriemedicin
Docent Bo Franzén, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

MD, docent Felix Haglund de Flon, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi 

Bihandledare

MD, Professor Olle Larsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi 
MD, PhD Yingbo Lin, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi 

Välkommen!