Disputationer Disputation: Veronika Krmeská

2022-06-08 13:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Karolinska Institutet, Widerströmska, Tomtebodavägen 23A, Solna

Välkommen till Veronika Krmeskás disputation onsdagen den 8 juni 2022, kl. 13:00, i Inghesalen i Widerströmska, Solna.

Titel

"Defining the role of migratory dendritic cells in priming T cells to mycobacteria"

Författare

Veronika Krmeská, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Opponent

Katharina Lahl, Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, sektionen för virusrekognition

Huvudhandledare

Antonio Gigliotti Rothfuchs, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Susanne Nylén, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Martin Rottenberg, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Brian Ferguson, University of Cambridge, Department of Pathology, Storbritannien

Betygsnämnd

Anna-Lena Spetz, Stockholms universitet, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut

Anna Smed Sörensen, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Andreas Lundqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för onkology-patologi

Kontakt

Veronika Krmeská Postdoktor