Disputationer Disputation Vera Kerstens

2022-06-16 10:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel: Validation of a novel PET imaging marker for dopaminergic degeneration in Parkinson's disease patients

Huvudhandledare 

MD PhD Andrea Varrone, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Professor Simon Cervenka, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet and Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

PhD Patrik Fazio, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent 

Professor Paola Piccini, Department of Brain Sciences, Imperial College London

Betygsnämnd 

Professor Miia Kivipelto, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Adjungerad professor Jussi Hirvonen, Department of diagnostic radiology, University of Turku

Professor Mark Lubberink, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 

Kontakt