Disputationer Disputation: Ulrika Hahn Lundström

2022-06-10 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft Auditorium, L1:00 CMM, Anna Steckséns gata 53. Även via Zoom.

Avtagande njurfunktion och optimerad planering för njurersättande behandling

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65763194809?pwd=QUFFWURtVTRmcERtZGp4QVh3Yi9zZz09

Meeting ID: 657 6319 4809 Passcode: 809346

Huvudhandledare

Marie Evans, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för njurmedicin

Bihandledare

Professor Ulf Hedin
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Enheten för kärlkirurgi

Professor Juan Jesus Carrero
Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Professor Peter Stenvinkel
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för njurmedicin

Fakultetsopponent

Professor Björn Odvar Eriksen, MD, PhD
UiT Norges Arktiske Universitet
Institutionen för klinisk medicin
Enheten för Metabolism och njurmedicin

Betygsnämnd

Sandra Eloranta MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Enheten för klinisk epidemiologi

Naomi Clyne MD, PhD
Lunds Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för Kliniska studier vid kronisk njursjukdom

Professor Håkan Pärsson
Linköpings Universitet
Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Enheten för kirurgi, ortopedi och onkologi

Kontakt

Ulrika Hahn Lundström Anknuten till Forskning