Disputationer Disputation Tianyang Zhang

2022-05-06 9:00 Add to iCal
Campus Solna Sal CMB, Berzelius väg 21

Titel: Perinatal risk factors for mental disorders in the offspring and in their mothers

Huvudhandledare 

Dr. Lorena Fernández de la Cruz, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bi-handledare

Professor David Mataix-Cols, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Zheng Chang, Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Professor Henrik Larsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Opponent

Professor Kathryn Abel, Division of Psychology & Mental Health, University of Manchester

Examinationsnämnd 

Dr. Kari Johansson, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet

Professor Ilona Koupil, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm Universitet

Professor Guido Biele, Norwegian Instituete of Public Health & University of Oslo

Försvarsordförande

Dr. Anna Sidorchuk, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Kontakt