Disputationer Disputation: Susanne Rex

2022-06-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan 1, Forskningsgatan 51, Blickagången 9B

Assessment and differential diagnosis in Childhood Apraxia of Speech

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/s/69834879901

Huvudhandledare

Docent Anita McAllister
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik -CLINTEC
Enheten för logopedi

Bihandledare

Docent Kristina Hansson
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Logopedi, foniatri och audiologi

Professor Emeritus Edythe Strand
Mayo College of Medicine
Rochester, MN, USA

Fakultetsopponent

Dr Sara Wood
Queen Margret University, Edinburgh
School of Health Sciences
Division of Speech and Hearing Sciences

Betygsnämnd

Professor Christina Persson
Göteborgs universitet
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Sektionen för hälsa och rehabilitering

Docent Steven Lucas
Uppsala Universitet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Pediatrisk inflammations-och metabolism-forskning samt Barnhälsa

Docent Iris-Corinna Schwarz
Stockholms universitet
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms Babylab

Kontakt