Disputationer Disputation: Sigrún Thórsdóttir

2022-10-21 9:30 Add to iCal
Campus Solna Sal "Rockefeller", Nobels väg 11, Karolinska Institutet Campus Solna

Välkommen till Sigrún Thórsdóttirs disputation fredagen den 21 oktober 2022, kl. 09:30, på Campus Solna.

"Mechanisms for pneumococcal meningitis and a new vaccine platform to raise a serotype-independent protection in the host"

Författare

Sigrún Thórsdóttir, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Opponent

Keira Melican, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare

Birgitta Henriques-Normark, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Federico Iovino, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Betygsnämnd

Margaret Sällberg Chen, Karolinska Institutet, Institutet för odontologi

Peder Olofsson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Anders P Håkansson, Lunds universitet, Institutionen för experimentell infektionsmedicin

Kontakt