Disputationer Disputation Sara De Lima

2022-05-13 9:00 Add to iCal
Annan Eye Center of Excellence, Aula plan -1, Eugeniavägen 12

Titel: Congenital cataract and contact lenses

Huvudhandledare 

Professor Maria Kugelberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare  

Dr. Emma Nivenius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Maria Jirwe, Hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola 

Opponent 

Professor Liv Drolsum, Institutionen för klinisk medicin, Oslo Universitet

Betygsnämnd 

Docent Eva Larsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet 

Docent Gunilla Magnusson, Sektionen för klinisk neurovetenskap, Göteborgs Universitet 

Professor Rune Brautaset, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Kontakt

Sara De Lima