Disputationer Disputation: Rouven Stulz

2022-04-29 10:00 - 14:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene, Neo våning 5, Blickagången 16 och Zoom

Välkommen på Rouven Stulzs disputation:

Engelsk titel: "Evaluation, synthesis and imaging of theurapeutic oligonucleotides".

Opponent:

Prof. Anna Grandas, University of Barcelona

Betygsnämnd:

Assoc. Prof. Oommen Varghese, Uppsala universitet
Prof. Thomas Norberg, Uppsala universitet
Prof. Matti Sällberg, Karolinska Institutet

Betygsnämndens ordförande:

Prof. Edvard Smith, Karolinska Institutet  

Huvudhandledare:

Prof. Roger Strömberg, Karolinska Institutet 

Bi-handledare:

Dr. Anders Dahlén
Dr. Malgorzata Honcharenko 
Dr. Shalini Anderson

Anslut till Zoom

MötesID: 619 8637 5177

Kontakt

Rouven Stulz