Disputationer Disputation: Qiang Wang

2022-05-23 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal C1:87

Kvantitativ utvärdering av leverfunktionen med hjälp av gadoxetinsyraförstärkt MRT

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/7789583971  Mötes-ID: 778 958 3971

Huvudhandledare

Professor Torkel Brismar
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för radiologi

Bihandledare

Docent Ernesto Sparrelid
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för kirurgi

Professor Moustapha Hassan
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Enheten för biomolekylär och cellulär medicin (BCM)

Fakultetsopponent

Docent Caecilia S. Reiner
Zürichs universitet
Institutet för diagnostisk och interventionell radiologi,
Universitetssjukhuset i Zürich

Betygsnämnd

Professor Lennart Blomqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Professor Tie-Qiang Li
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Professor Stergios Kechagias
Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vårdvetenskap

Kontakt

Qiang Wang Postdoktor